Apr
21
Sun
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Apr 21 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

[give_form id=”133″]

 

May
19
Sun
Sri Sri Sri Maha Periyava 125th Jayanthi @ Newark Pavilion
May 19 @ 11:30 am – 7:30 pm
11:30 to 12:30 – Thirupugazh Bhajan
12:30 to 1:30 – Rudrabhishekam followed by Vishnu Sahasranama Parayanam
2:00 PM to 4:30 PM – Guru Nama Sankeerthanam by New Jersey Swaminatha Bhagavathar and party
4:30 PM – Kalaimamani Kasim and Babu Nadhaswaram
6:00 PM – Thodagashtakam, Theru Veedhi Ula with Veda Parayanam
7:00 PM – Archanai, Aarathi, Theertham, Prasadam
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
May 19 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

[give_form id=”133″]

 

Jun
15
Sat
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Jun 15 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

[give_form id=”133″]

 

Jul
12
Fri
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Jul 12 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

[give_form id=”133″]

 

Aug
8
Thu
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Aug 8 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

[give_form id=”133″]

 

Sep
5
Thu
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Sep 5 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

[give_form id=”133″]

 

Oct
2
Wed
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Oct 2 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

[give_form id=”133″]

 

Oct
29
Tue
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Oct 29 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

[give_form id=”133″]

 

Nov
26
Tue
Maha Periyava Abhishekam (Anusham Star) @ SKCC
Nov 26 @ 7:00 pm – 8:30 pm
 • 7:00 PM: Sankalpam
 • 7:05 PM: Rudrabhishekam
 • 8:15 PM: Archana, Theertha Prasadam

[give_form id=”133″]